جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روزی برای زمین

روز جهانی زمین پاک / زمین در آستانه زمینگیر شدن

روز جهانی زمین پاک / زمین در آستانه زمینگیر شدن

برای آگاه سازی شهروندان، برنامه های مختلفی اجرا خواهند کرد. شعار روز زمین پاک درکشورمان اراده ملی برای زمین پاک است، شعار جهانی امروز نیز شهرسبز با سرمایه گذاری هوشمند در تکنولوژی پایدار برای پیشبرد تفکر است. روزی برای زمین ماجرای نامگذاری روز زمین به حدود 44 سال پیش برمی گردد. عده ای معتقدند سال 1969 برای اولین بار مراسمی برای توجه به زمین...