جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روزه در سفر

احکام و مسائل شرعی مسافرت

احکام و مسائل شرعی مسافرت

قانون کلی این است که هرگاه کسی با شرایطی که در زیر می آید به سفر رود، نمازهای واجب چهاررکعتی او به دو رکعتی کاهش یافته (شکسته می شود) و حق گرفتن روزه…