بلیط هواپیما سوئیت تبریز

روزنامه اطلاعات

ساختمان روزنامه اطلاعات تهران

ساختمان روزنامه اطلاعات تهران

استان تهران, تهران

ساختمان روزنامه اطلاعات از جمله آثار تاريخی قلب تهران و ساختمان های ثبت شده در فهرست آثار ملی است که در نزديکی ميدان توپخانه و سردر قورخانه قرار گرفته است. ساختمان روزنامه اطلاعات به شماره 13388، 25 مرداد سال 94 در زمره آثار ملی قرار گرفته است و درست در هنگام بیرون آمدن از مترو توپخانه، قابل مشاهده است.عباس مسعودی، 19 تیر 1305، روزنامه اطلاعات را راه اندازی کرد. این...