جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رودوزیهای سنتی

رو دوزی

رو دوزی

آن است . نقش شیر و طاووس که در دو طرف درخت حیات قرار دارند نیز کاملاً الهام گرفته از طرف و نقش ساسانی است اگرچه طرح و تناسب آنها از سنت قدیم پیروی نشده است . انواع رودوزیهای سنتی ایران رودوزیهای ایرانی به 6 دسته تقسیم می شوند : 1- سوزن دوزیها که در اثر پرکاری ، زمینه اصلی...