جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رودخانه کنگا کوش

رودخانه کنگاکوش

رودخانه کنگاکوش

استان کرمانشاه, گیلانغرب

سرچشمه آن آب ها و سرچشمه هایی است که از قسمت میانی و غربی دشت ویژنان به سوی تنگ گولم ( ته نگ گوله م ) سرازیر می شود . این رودخانه را…