رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رودخانه هیرمند

جشن اوشیدر؛ جشن های ایران باستان

جشن اوشیدر؛ جشن های ایران باستان

وهیشتواشت ( مانتره سپند روز از سپندارمذ ماه برابر با بیست ونهم اسفند جشن «اوشیدر» یا جشن «پایان زمستان» برابر با زمان گاهنباری بنام «هَمَسْپَت مَدَم» در اوستایی «هَمَسْپَث مَئیدَیه» به معنی برابری…

رودخانه هیرمند

رودخانه هیرمند

استان سیستان و بلوچستان, زاهدان

رودخانه هیرمند از مهم‌ترین رودخانه‌های دائمی ناحیه سیستان و منبع اصلی تأمین آب دشت سیستان و در حقیقت شاهرگ حیاتی این منطقه است که از کوه‌های هندوکش و ارتفاعات بابایغما در 40 کیلومتری غرب کابل در افغانستان سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسافت 1050 کیلومتر، وارد خاک ایران می‌شود و در نقطه مرزی به دو شاخه تقسیم می‌شود. یک شاخه آن در امتداد مرز جریان پیدا می‌کند و پریان مرزی (مرز مشترک ایران و ...