جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رودخانه قم رود خمین

رودخانه قم رود

رودخانه قم رود

استان مرکزی, خمین

رودخانه قم‌رود از دامنه‌های شرقی رشته کوه‌های زاگرس سرچشمه گرفته و پس از طی مسیر در استان اصفهان، از ناحیه جنوبی وارد محدوده استان مرکزی شده و در راستای جنوب غربی به شمال…