رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رودخانه شاهرود

حاشیه رودخانه شاهرود

حاشیه رودخانه شاهرود

استان البرز, طالقان

رودخانه شاهرود با طول 175 کیلومتر، از پیوستن آب دو رود طالقان‌ رود و الموت رود در روستای شیرکوه تشکیل می‌شود. این رود با جهت شرقی- غربی از منطقه الموت استان قزوین و شهرستان طالقان استان البرز گذشته و پس از دریافت حدود 35 شاخه فرعی، در محل سد منجیل به دریاچه سد سفیدرود می‌ریزد. رودخانه شاهرود از نظر خصوصیات آب و هوایی، رژیم بارندگی، نظام هیدرولوژیک و...