رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رودخانه سنگرد

سد خاکی سنگریزه ای سنگرد

سد خاکی سنگریزه ای سنگرد

استان خراسان رضوی, سبزوار

سد سنگرد بر روی رودخانه سنگرد در حوضه آبریز قلعه میدان در ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر سبزوار توسط وزارت نیرو و با اهداف زیر احداث شده است. الف) مهار و کنترل سیلابها ب) تنظیم سالانه ۱۲/۹۵ میلیون متر مکعب از جریان رودخانه سنگرد جهت مصارف کشاورزی و صنعتی ج) پرورش آبزیان و توسعه گردشگری د) ایجاد اشتغال...