جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رودخانه جاجرود و پل شاه عباسی

رودخانه جاجرود و پل شاه عباسی

رودخانه جاجرود و پل شاه عباسی

استان تهران, پردیس

یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی استان تهران پلی ۸۵۰ ساله ساخته شده بر روی رودخانه جاجرود در روستای “سعیدآباد” این منطقه است. این پل تاریخی باشکوه در ۱۰ کیلومتری شمالشرق استان تهران…