رزرو هتل

رودخانه جاجرود و پل شاه عباسی

رودخانه جاجرود و پل شاه عباسی

رودخانه جاجرود و پل شاه عباسی

استان تهران, پردیس

یکی از قدیمی ترین آثار تاریخی استان تهران پلی ۸۵۰ ساله ساخته شده بر روی رودخانه جاجرود در روستای “سعیدآباد” این منطقه است. این پل تاریخی باشکوه در ۱۰ کیلومتری شمالشرق استان تهران از آثار دوران سلجوقیان محسوب می شود که در دوره های صفویه، قاجاریه و پس از آن نیز بارها مورد بازسازی و […]

جنوب گردی