جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رودخانه ارمند

حاشیه رودخانه ارمند

حاشیه رودخانه ارمند

استان چهارمحال وبختیاری, اردل

از مناطق کوهستانی مرتفع شرق و دشت‌های مرکزی استان سرچشمه گرفته و پس از عبور از منطقه ارمند، آب رودخانه سرخون را دریافت نموده و با پیوستن به رودخانه بازفت، به سد کارون 4 می‌ریزد. حوضه آبریز رودخانه ارمند بیش از 50 درصد استان چهارمحال و بختیاری را شامل شده و با متوسط آبدهی سالانه حدود 100 مترمکعب، به عنوان اصلی‌ترین پتانسیل آب استان مطرح می‌باشد. ...