جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رودافشان

تخریب ۱۱ غار در ایران با کاربری گردشگری

تخریب ۱۱ غار در ایران با کاربری گردشگری

رئیس انجمن غار و غارشناسی ایران گفت: امیدواریم که اگر قرار است غارها توریستی شود، همه آنها به روزگار 11 غاری که توریستی شده اند نیفتند. این غارها، کتله خور زنجان، علیصدر همدان، قوری قلعه، دربند سمنان، سهولان، کرفتو، شاپور، رودافشان و ... هستند که متاسفانه تمام امکانات شهری را به داخل غار برده و شکل اصلی آنها را از بین برده اند. ...