جدیدترین ها
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

روابط بین الملل

بازارهای اروپایی مقصد صادرات صنایع دستی ایران درآینده

بازارهای اروپایی مقصد صادرات صنایع دستی ایران درآینده

خواهد گذاشت. وی گفت: جای هیچ تردیدی نیست که توسعه صنایع دستی، صادرات محور است و ما امیدواریم با تلاش هایی که دولت تدبیر و امید، خصوصاً وزارت امور خارجه انجام می دهد ثبات نسبی در حوزه روابط بین الملل ایجاد شود و بتوانیم بروی بازارهای جهانی مطالعه و سرمایه گذاری کنیم. واگذاری حداکثری کارها به مردم وی در خصوص استفاده...