رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رنگ خاک کویر

سایه دژ نظامی بر گردشگری کویر فرحزاد
تاریخ خبر : 1392/9/16 - خبرگزاری میراث فرهنگی – گردشگری - چند خانه کوتاه به رنگ خاک کویر، بی هیچ حصاری؛ چند زمین زراعی و چند شتر و تا دور ...