رزرو هتل فضاگشت

رسانه ها

سیاست مرکز روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، آشتی با رسانه ها است
تاریخ خبر :1393/08/28-سیاست روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی ، آشتی با رسانه های داخلی و خارجی , ارتباط مداوم با آنها و استفاده از توانمندی و ظرفیتشان برای معرفی ایران ...