رزرو هتل فضاگشت

رزوه

رزوه
مشخصات شهر از گذشته شهر رزوه سندی در دست نیست و نام قدیم آن رودبه نامیده می شد که معنی آن بهترین رودها می باشد که علت آن فراوانی رودهایی ...