رزرو هتل فضاگشت

رزور هتل سعدی بوشهر

هتل سعدی بوشهر
هتل سعدی بوشهر یکی از هتلهای قدیمی بوشهر که یک ستاره دارد . امکانات زیادی ندارد و ساختمان این هتل قدیمی است ولی برخورد کارکنان این هتل بسیار عالی است ...