رزرو هتل فضاگشت

رزرو پردیس سینمای شهر فیروزه نیشابور

پردیس سینمای شهر فیروزه نیشابور
این سینما در خرداد ماه 94 به عنوان یک پردیس سینمای دارای سه سالن مجهز به سیستم پخش دیجیتال و سیستم صوتی دالبی بازگشایی شد. پردیس سینمایی شهر فیروزه با ...