رزرو هتل فضاگشت

رزرو هتل پارس ائل گلی

هتل پارس ائل گلی تبریز
هتل پارس ائل گلی تبریز ،در طی سال‌های 74 – 1370 طراحی و ساخته شد . پس از یک دوره شش ساله در شهریور ۱۳۸۰ ساختمان آن به پایان رسید ...