رزرو هتل فضاگشت

رزرو هتل ساحلي پرديس مباركه

هتل ساحلی پردیس مبارکه
هتل ساحلی پردیس مبارکه در فاصله 40 کیلومتری از شهر اصفهان قرار دارد و تنها هتل از اصفهان تا زرین شهر می باشد...هتل ساحلی پردیس مبارکه در سال 1389 تاسیس ...