رزرو هتل فضاگشت

رزرو هتل باباطاهر تهران

هتل باباطاهر تهران
هتل باباطاهر تهران در سال 1346 ساخته شده است و در سال 1393 کل هتل بطور کامل بازسازی مجدد شده است. این هتل به بازار و ادارات و وزارتخانه ها ...