رزرو هتل فضاگشت

رزرو هتل آپارتمان پارسی تهران

هتل آپارتمان کیمیا ( پارسی ) تهران
هتل آپارتمان کیمیا ( پارسی ) تهران ،دارای آپارتمانهای لوکس یک خوابه دو ، سه و چهار نفره می باشد .اولین مزیت هتل آپارتمان کیمیا (پارسی) تهران دسترسی راحت به ...