رزرو هتل فضاگشت

رزرو مجموعه رستوران های رازقی رشت

مجموعه رستوران های رازقی رشت
مجموعه رستوران های رازقی کار خود را با رستوران پیزریا ۱ در مهر ماه ۱۳۸۴ آغاز نمود.با توسعه فعالیت خویش در سال ۱۳۸۷ شعبه پیزریا ۲ را افتتاح کرد.با توفیق ...