رزرو هتل فضاگشت

رزرو سینما ابریشم گرمسار

سینما ابریشم گرمسار
سینما ابریشم یک سینما در گرمسار، ایران است. این سینما که در سال ۱۳۴۹ تاسیس شده در سال ۱۳۷۹ توسط مالک خریداری شده و بازگشایی شده است. مالک:علی اصغر جلیلی ...