رزرو هتل فضاگشت

رزرو اقامتگاه بومگردی شعرباف

اقامتگاه بومگردی شعرباف
اقامتگاه بومگردی شعرباف یزد که متعلق به دوره ی قاجاریه می باشد معماری خاص دارد . در این اقامتگاه کارگاه شعربافی نیز وجود دارد که توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری ...