رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

رباط گسکک

رباط گسکک تربت حیدریه
رباط گسکک تربت حیدریه یا کسکک مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان تربت حیدریه، بخش مرکزی، روستای کسکک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ ...