رزرو هتل فضاگشت

رئیس مرکز

برنامه‌های کرمان برای توسعه گردشگری
رئیس اتاق بازرگانی کرمان در دیدار با رئیس مرکز اکوتوریسم دانشگاه گریفیث استرالیا بر جایگاه ویژه گردشگری در برنامه‌های این اتاق تاکید کرد. به گزارش سایت اتاق ایران، سید مهدی ...