بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دیپلماسی یا گردشگری

دیپلماسی با گردشگری

دیپلماسی با گردشگری

خبرگزاری میراث فرهنگی ـ گروه گردشگری ـ «محمد علی نجفی» روز سه شنبه در پنجمین روز از هفته گردشگری در یادداشتی که در اختیار رسانه ها قرار داد، به تبیین جایگاه این صنعت در توسعه دیپلماسی پرداخته است که متن کامل آن در پی می آید: اغلب وقتی از گردشگری در ایران سخن می رود،توجه […]