بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دیپلماسی فرهنگی

نوروز و دیپلماسی فرهنگی

نوروز و دیپلماسی فرهنگی

سیاسی جهان، این روز می‌تواند عامل مهمی برای تأثیرگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی در روابط بین کشورها بویژه کشورهای همسایه باشد اما باید دید گرامیداشت این روز به تنهایی توانسته است فرصت‌های جدیدی را برای کشورمان فراهم آورد و در حوزه دیپلماسی فرهنگی جایگاه ایران را ترقی دهد؟ جمهوری اسلامی ایران با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب و هدفمند روی این عامل، می‌تواند از آن به عنوان یکی از محورهای دیپلماسی...