بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دیپلمات‌های فرهنگی

مهمان‌نوازی ایرانی قابلیت ثبت جهانی دارد

مهمان‌نوازی ایرانی قابلیت ثبت جهانی دارد

و از این منظر، در منطقه یکی از بهترین ظرفیت‌ها محسوب می‌شود.» شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: «ایران امروز جزیره امن خاورمیانه محسوب می‌شود و ما به دنبال توسعه گردشگری در این جزیره امن هستیم.» راهنمایان تور؛ دیپلمات‌های فرهنگی رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ایران نیز با اشاره به برگزاری کنوانسیون جهانی 2017 راهنمایان گردشگری در ایران گفت: «به واسطه برگزاری این کنوانسیون در ایران بیش...