رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

دیوار و شهر تمیشه

دیوار و شهر تمیشه
محدوده شهر تمیشه از نظر جغرافیای طبیعی در حاشیه جنگل های دامنه شمالی کوهستان البرز جای دارد که دیوار تمیشه از بخش کوهستانی ـ جنگلی شروع و تا خلیج گرگان ...