رزرو هتل

دیوار باستانی گرگان

دیوار باستانی گرگان می تواند مرکز گردشگری شود

دیوار باستانی گرگان می تواند مرکز گردشگری شود

که بسیاری از کشورهایی که اکنون ادعای پیشرفت دارند،‌ در آن زمان وجود نداشته است. ما باید با تکیه به سابقه درخشان خود اکنون اقدامات بزرگی انجام دهیم. جهانگیری در ادامه اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی باید دیوار باستانی گرگان را مرمت کرده و در معرض دید مردم قرار دهد، زیرا وقتی مردم دنیا بفهمند این دیوار چند هزار سال قبل ایجاد شده علاقه‌مند شده از آن...

جنوب گردی