بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دیدگاه‌های کارشناسی

شواهدی برناکارآمدی سیستم‌های حفاظت از محیط‌زیست کشور

شواهدی برناکارآمدی سیستم‌های حفاظت از محیط‌زیست کشور

برآیند آن یعنی وقوع توفان‌های غیرعادی و پراکنش طولانی‌مدت پدیده گرد و غبار در سطح کشور، بیانگر عدم تحقق بسیاری از طرح‌های مورد نظر سازمان مذکور، بوده است. این موضوع ضمن تایید ناکارآمد بودن سیستم مدیریتی و در نظر نگرفتن دیدگاه‌های کارشناسی، زنگ خطری برای آینده محیط‌زیست کشور به‌شمار می‌رود. نکته اسفبار دیگر اما این است که وجود این دستگاه پیچیده با بخش‌های مختلف ستادی، استانی و شهرستانی، نه‌تنها نتوانسته...