بلیط هواپیما سوئیت تبریز

دیدنی های فیروزکوه

حمام قدیمی مزداران

حمام قدیمی مزداران

استان تهران, فیروزکوه

این حمّام در پایین امام زاده ای است. این حمّام در زمان قاجار بنا شد و نشان دهنده ی این است که مردم آن زمان هم به پاکیزگی خودشان می رسیدند