دیدنیهای قهجاورستان
بلیط هواپیما تور خارجی

دیدنیهای قهجاورستان

دسته بندی مطالب بر اساس :
قهجاورستان

قهجاورستان

آب وهوا و وضعیت اقلیمی شهر: آب وهوای شهر قهجاورستان مانند دیگر نقاط اصفهان دارای زمستان های سردوخشک وتابستان های گرم می باشد. موقعیت جغرافیایی: شهری است کهن درمنطقه قهاب،در شرق وشمال شرقی اصفهان جنب فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان،که از شرق به کویر وازجنوب به به شهر خوراسگان واز غرب به شهر اصفهان […]

صفحه 1 از 1