رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای فیرورق

شهر فیرورق
جمعیت : 8260 کد تلفن : 462 فیرورق شهری است در بخش مرکزی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی ایران. جمعیت این شهر در سال 1375 خورشیدی 8050 نفر سرشماری ...