رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای فرمهین

روستای اشقل
اشغل در ۱۰کیلومتری شمال غربی فرمهین قرار دارد. اشغل در معنای لغوی مادیان زرد موی (سمند) است و اهالی معتقدند محلی است که پیاز موش در آنجا در میآید گفته ...
روستای زنگارک
روستای زنگارک روستایی جدید التاسیس است که در 75 کیلو متری شمال غربی اراک و در 35 کیلو متری غرب فرمهین قرار دارد.و ارتفاع آن از سطح دریا حدود 1875 ...
روستای شهرآب
روستای شهراب و یا شراب که مورد اولی دقیق تر بنظر می رسد در حدود 20کیلومتری شمال فرمهین و 15کیلومتری جنوب تفرش و 15 کیلومتری غرب آشتیان قرار دارد و ...
فرمهین
فَرمَهین یکی از شهرهای استان مرکزی در ایران است. این شهر در شهرستان تفرش جای گرفته‌است. جغرافیا این شهر در 45 کیلومتری شمال مرکز استان یعنی شهر اراک و نیز ...
شهر زیر زمینی زلف آباد
بر اساس آنچه در "ناسخ التواریخ" و "روضه الصفا" آمده، شهر زیرزمینی زلف آباد ، در قرن ششم تا نهم هجری قمری شهری آباد و بزرگ بوده که در شاهراه ...