رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر گتاب

شهر گتاب
شهر گتاب یکی از شهرهای هفت گانه شهرستان بابل است که ازلحاظ مکانی در فاصله 10کیلومتر جنوب شهرستان بابل ومرکز دهستان گتاب شمالی ازتوابع مرکزی بخش گتاب واقع شده است ...