رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر کرد چیه

بازار بزرگ شهرکرد
بازار قدیمی و بزرگ شهرکرد از دیرباز یکی از مراکز خرید اصلی این شهر به شمار می رود که کانون تجارت و هسته مرکزی اقتصاد شهر محسوب می شود ...