رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر شنبه

شهر شنبه
شُنبه شهری است در استان بوشهر در جنوب ایران. شهر شُنبه مرکز بخش شنبه و طَسوج در شهرستان دشتی می‌باشد. مشخصات و سوابق شُنبه در تاریخ ۲۶ اسفند ۸۷ از ...