رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر سراب

سنگ نوشته رازلیق
رازلیق تابع شهرستان سراب است و از شمال به کوه سبلان محدود می شود در این محل در بستر رودخانه پسلر سنگ نوشته ای وجود دارد که به سنگ نبشته ...