رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر رشتخوار

خانه قدیمی حاجی خان یاور
خانه قرایی معروف به خانه حاجی خان یاور حاکم رشتخوار در داخل شهر و در خیابان امام خمینی شمالی واقع شده است . این سکونت گاه با وسعت 2200 مترمربع ...