رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر خضری چیه

پل سنگی و غار فارسان
پل سنگی فارسیان در 62 کیلومتری شمال شهرستان قاین، 12 کیلومتری شمال شهر خضری و 2 کیلومتری شمال شرق روستای ثغوری واقع شده است. این منطقه از نظر تفرجگاهی از ...