رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر حرریاحی

شهر حر ریاحی
شهر حر ریاحی یا بیت چریم از توابع شهرستان شوش در استان خوزستان است. این شهر در سال 1395، تعداد 9377 نفر جمعیت داشته است نام پیشین این شهرروستای شیخ ...