رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر جوزم

رود چاورچی
مهمترین رود دائمی شهر جوزم رود چاورچی می باشد. که از کوه های محمدآباد و بیدسوخته سرچشمه می گیرد و به چاله ی انار می ریزد . همچنین شهر جوزم ...