رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر تربت جام

مسجد زیر زمینی
این اثر که در واقع آخرین بنا از ابنیه موجود در مجموعه معماری مزار شیخ احمد جام محسوب می شود ،در کجاورت فضای ورودی و جنب آب انبار قرار دارد ...