رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر تخت

شهر تخت
بخش تخت از شمال با شهرستان حاجی آباد ، از غرب با بخش بندرعباس ، از شرق با شهرستان میناب و بخش دهبارز هم مرز است . قسمت جنوبی بخش ...