رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر باب انار

آرامگاه جاماسب حکیم
آرامگاه جاماسب حکیم اثری باستانی و با ارزش در شهرستان جهرم و در مسیر جاده شیراز به جهرم در سمت راست جاده و نرسیده به شهر باب انار می باشد ...