رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر ابوزید آباد

کاروانسرای شاه عباسی ابوزیدآباد
کاروانسرای شاه عباسی پیکی گرانبها حامل میراث دیرینه و ناگفته های چند صد ساله اجداد تاریخ شهر کویری ابوزیدآباد از توابع شهرستان آران و بیدگل است در گستره فلات ایران ...