رزرو هتل فضاگشت

دیدنیهای شهر آجین

شهر آجین
در سال 1388شهرستان اسدآبادبه دو بخش مرکزی و بخش آجین تقسیم شده است. و اینک این شهر با 30 روستا و 13981نفر جمعیت ، دومین شهر این شهرستان محسوب می ...